ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις
Καθημερινά 3 Δελτία Ειδήσεων

Το πρώτο Δελτίο της ημέρας στις 15:00

Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 20:30

Και το τελευταίο Δελτίο της ημέρας στις 00.00
#neatv