Βίντεο – Ετοιμάζονται τα καταστήματα λιανικού εμπορίου για τη Δευτέρα

16.05

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.
Από την Δευτέρα θα εφαρμόζονται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις με στόχο την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και της δημόσια υγείας.