Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

Η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή ανάπτυξη και τα ανταποδοτικά οφέλη για τους πολίτες

ΚΡΗΤΗ

Η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή ανάπτυξη και τα ανταποδοτικά οφέλη για τους πολίτες στο επίκεντρο συνάντησης της Β. Μανασάκη με το Γ.Γ. Ενέργειας


Η ανάπτυξη με άξονα την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης και η
ανταποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς τους πολίτες, ήταν
μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Βιργινίας Μανασάκη - Ταβερναράκη με το Γενικό
Γραμματέα του ΥΠ.ΕΝ. κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΥΠΕΝ, σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και έγινε με αφορμή τόσο τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης, όσο και το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση για το «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1-1-2017.
Τα στελέχη του Υπουργείου έκαναν αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν από το
νομοσχέδιο σε συνδυασμό και με την εκπόνηση του ολοκληρωμένου Ενεργειακού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Σχεδιασμό για τον οποίο συνεχάρησαν τα
στελέχη της Περιφέρειας, ενώ δήλωσαν πώς τον αποδέχονται ως ένα επιστημονικό
εργαλείο για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στον γενικότερο ενεργειακό προσανατολισμό της Κρήτης.
Η Αντιπεριφερειάρχης Βιργινία Μανασάκη από την πλευρά της, εξήγησε στα στελέχη του Υπουργείου ότι η ανάλυση των σεναρίων του πρότυπου Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης διερευνά πιθανούς ενεργειακούς προσανατολισμούς και η τελική πρόκριση κάποιου ή η σύγκλιση σε κάποιο άλλο σενάριο που θα προκύπτει από συνδυασμό θέσεων του Υπουργείου, θα πρέπει να σέβεται τους ήδη ανεπτυγμένους πυλώνες της Κρήτης, που είναι ο τουρισμός και η γεωργία.

Επίσης τόνισε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας του νησιού που αποτελεί το πιο καθοριστικό παράγοντα στις λύσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα, μετά και τις εξελίξεις που αφορούν στη σταδιακή απομάκρυνση των ρυπογόνων μονάδων της ΔΕΗ από την Κρήτη, βάσει των ανακοινώσεων της ΔΕΗ. Η Αντιπεριφερειάρχης συμφώνησε με τα στελέχη του ΥΠΕΝ ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι μια άμεση προτεραιότητα για την Κρήτη, εφόσον τίθεται πλέον επιτακτικά το θέμα της υποκατάστασης ενέργειας από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες  της Κρήτης. Διευκρινίστηκε δε, ότι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η σταδιακή απόσυρση των παλαιωμένων μονάδων Ξυλοκαμάρας (Χανιά) και Ληνοπεραμάτων (Ηράκλειο) προκύπτει μόνο με την προώθηση και των δύο καλωδίων,  "μικρής" και "μεγάλης" διασύνδεσης.

Ανέφερε επίσης ότι η όποια απόφαση για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης θα
ληφθεί από τα θεσμοθετημένα όργανα της Περιφέρειας, ενώ στο Περιφερειακό

Συμβούλιο που θα συζητηθεί το θέμα, θα είναι καλεσμένος και ο Γ.Γ. Ενέργειας του Υπουργείου.
Με αφορμή την αλλαγή  του πλαισίου για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – το οποίο αλλάζει πλήρως την κατάσταση στην υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ με την εισαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας – τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη υιοθέτησης αυστηρότερων όρων στον τομέα της χωροταξικής πολιτικής, των έργων ΑΠΕ και των συνοδών τους έργων, καθώς και η ανάγκη προστασίας των περιοχών που είναι ακατάλληλες για έργα τέτοιου τύπου (π.χ. περιοχές Natura, περιοχές μεγάλων κλίσεων, ζώνες υψηλής αγροτικής παραγωγής κλπ), πρόταση που η Περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑ) της Κρήτης.

Η υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε αυτά τα θέματα σε συνδυασμό με την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, με πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου εγκαθίστανται τέτοιες μονάδες και σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το ενεργειακό μείγμα, μπορεί να πυροδοτήσει ένα κλίμα κοινωνικής οικονομίας και ευρύτερης αποδοχής προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανακοινώθηκε επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΝ η πρόοδος που υπάρχει
στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το ανταποδοτικό τέλος στις περιοχές που λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανέφερε, έχει ήδη συνταχθεί σχετικός πίνακας επιμερισμού των αμοιβών για τους οικιακούς καταναλωτές και η διαδικασία βρίσκεται στη φάση εξέτασης των ενστάσεων. Τονίστηκε η επίμονη προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη από όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα και να συνταχθεί το συντομότερο δυνατό ο τελικός πίνακας απόδοσης των τελών στους δικαιούχους, τόσο σε όλη την Ελλάδα αλλά και ειδικά στην Κρήτη που «υπεραποδίδει» και πρωτοπορεί σε ενεργειακά θέματα.

Ο κ. Βερροιόπουλος   επεσήμανε ότι αν και το Υπουργείο θα έχει στο εξής τον πρώτο λόγο για τον ενεργειακό χώρο που θα «ανοίγει» ανά τεχνολογία, βάσει και του νέου νόμου, θα είναι προσωπική του επιδίωξη αυτό να γίνεται σε συνεννόηση με τις εκάστοτε Περιφερειακές Αρχές και τις διαπιστωμένες ανάγκες τους.

Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα περιορισμών που υπάρχουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στο πεδίο της βιομάζας και του βιοαερίου και η ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από το πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη θεσμοθέτηση επιπλέον «ενεργειακού» χώρου τόσο για τους ΧΥΤΑ όσο και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), όπου παράγεται εκ των πραγμάτων βιοαέριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, δύο άξονες στους οποίους η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση και για το λόγο αυτό το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Κ. για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 αναλώνεται εξ ολοκλήρου σε αυτούς τους τομείς. Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μανασάκη ανέπτυξε το πλέγμα των ενεργειών που προωθεί  η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να  εξασφαλίσει την αειφορική ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Κρήτης, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών καθώς και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Τέλος  έγινε αναφορά και στις νέες προοπτικές που αναδεικνύονται μέσα από το ενεργειακό σχεδιασμό όπως είναι ο τομές της ηλεκτροκίνησης, δεδομένου ότι ο τομέας των μεταφορών αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος «καταναλωτής» ενέργειας.

Στη συνάντηση, επίσης παρευρέθηκαν από πλευράς Υπουργείου Ενέργειας τα στελέχη Κυριάκος Καψάλης, Κώστας Παπασταμούλος και Γιώργος Μάρκου και από την Περιφέρεια Κρήτης, η Σύμβουλος Ενέργειας-Μηχανικός Περιβάλλοντος Μαρία Αποστολάκη και ο Ειδικός Σύμβουλος-Πολιτικός Μηχανικός Μιχάλης Γολοβάνης.

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Βίντεο: Αυξημένη η κίνηση στο υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΡΗΤΗ

Βίντεο :Πρόβλημα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα- άγονος ο διαγωνισμός για το έργο ΚΡΗΤΗ

Βίντεο : Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι πυρκαγιές στο νησί ΚΡΗΤΗ

Βίντεο : Παρέμβαση Παυλόπουλου για την δημιουργία μουσείων ιστορικής μνήμης ΚΡΗΤΗ

Ανατράπηκε «γουρούνα» στην Εθνική οδό Ηρακλείου-Λασιθίου ΚΡΗΤΗ

Μεγάλη υπόθεση με λαθρεμπόριο όπλων - Σάλος με την σύλληψη γνωστού επιχειρηματία ΚΡΗΤΗΔημοφιλής Ειδήσεις