Δελτίο Ειδήσεων
Kάθε μέρα 15:00 20:30 00:00
Σχετικά

Ειδήσεις
Καθημερινά 3 Δελτία Ειδήσεων
Το πρώτο Δελτίο της ημέρας στις 15:00
Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 20:30
Και το τελευταίο Δελτίο της ημέρας στις 00:00
#neatv