Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Email:

Τηλ:

Φάξ:

Παπαμαλέκου 5, ΤΚ 73-100

nea@neatv.gr

28210 36700

28210 36701

Επιπλέον

LIVE ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Κανάλι:

Έναρξη συνεδρίασης του Περιφεριακού συμβουλίου Κρήτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ


  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:
α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Διακοπή εργασιών του έργου της παράκαμψης Τοπολίων»
β) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «νομοσχέδιο για το ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου». 
 
1.  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1.1 Τροποποίηση Σχεδίου δράσης ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133834/20-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
 
1.2 Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  134569/20-07-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
- (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).
 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
2.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
2.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΚ Β΄ τριμήνου έτους 2016, σύμφωνα με την αριθμ. 551/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
        - (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνουκα Μαρία Λιονή).
 
2.3 Συμμετοχή - συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με την από 1-07-2016 εισήγηση του ΠΣ κ. Γιώργου Αλεξάκη.
- (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων κ. Αλεξάκης Γιώργος).
 
2.4 Σύσταση πενταμελούς επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4386/2016(ΦΕΚ 83 Α): «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).
 
2.5 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2016-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα)
 
3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
3.1 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «ThinkNature»-«Development of a multistakeholder dialogue platform and Think Tank to promote Innovation with Nature based solutions-Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις», σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

3.2 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «SCREEN»-«Synergic Circular Economy Across European Regions-Σε συνεργασία οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την Ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
- (εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κα Χατζηγιάννη Ελένη)
 
4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4.1 Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
 
4.2 Τροποποίηση της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου στο όνομα του Ζαφείρη Χριστόφορου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 471-1/19-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.
- (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 και 4.2 η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα Αντωνακάκη Μάρω).
 
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
5.1 Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Βουλγαράκης Απόστολος)
 
5.2 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Mινώα Πεδιάδας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., για τη  επίβλεψη του έργου: «Δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 134599/20-07-2016  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

   5.3 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Mινώα Πεδιάδας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με Π.Ε. Δασολόγο, για τη  μελέτη - επίβλεψη του έργου «Φυσιολατρική διαδρομή στο φαράγγι Αναποδάρη», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 134547/20-07-2016  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
- (εισηγητής των αριθμ. 5.2 και 5.3 θεμάτων ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).
 
6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 8/24-06-2016  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).
                                             
 
                                                    
 

σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοσδήποτε σχόλιο σχετικό με το κείμενο
* = Υποχρεωτικά πεδία

Παραδοσιακές Κουρές προβάτων στο Creta Maris Beach Resort ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέο κατάστημα e-branch στο Ηράκλειο Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Psiloritis Race: - Από την μακρινή Σιβηρία ο πρώτος των πρώτων στα βήματα του Δία! ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τα Maris Hotels στην πρώτη γραμμή της καμπάνιας «Clean up the MED» ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη 17χρονου από το ΛΣ για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας στα Maris Hotels ΗΡΑΚΛΕΙΟΔημοφιλής Ειδήσεις