Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Προστασια των υγροτοπων απο τη ριψη απορριμματων

03 Φεβ 2021
Λεπτομέρειες σχετικά με το επεισόδιο

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.

Προστασία των υγροτόπων από τη ρίψη απορριμμάτων
Μιχάλης Τσουπάκης - Πρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ)