Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360 12 Τομεις σπουδων – Ολα τα συγχρονα επαγγελματα

29 Ιούλ 2020
Λεπτομέρειες σχετικά με το επεισόδιο

Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360
12 Τομείς σπουδών – Όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα

Χρήστος Κιούσης - Διευθυντής  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης / Γενική Διεύθυνση Marketing Ομίλου