«ΡΕΝΑΤΕ» Το Ασπρο – Μαυρο της Καρδιας

28 Ιούλ 2020
Λεπτομέρειες σχετικά με το επεισόδιο

«ΡΕΝΑΤΕ»
Το Άσπρο – Μαύρο της Καρδιάς
Παρουσίας Τετάρτη 29/7 – Βιβλιοπωλείο Πελεκανάκη


Κατερίνα Λιγκουνάκη – Συγγραφέας