Στο Κοκκινο…Τεχνο(παρα)λογια με το Δημητρη Βακακη

06 Μαΐ 2020
Λεπτομέρειες σχετικά με το επεισόδιο

Στο Κόκκινο...Τεχνο(παρα)λογία με το Δημήτρη Βακάκη

Εφαρμογή ανιχνεύει τις αρρώστιες των φυτών

Έξυπνη μάσκα

Εφαρμογή μεταφράζει παραμύθια σε νοηματική

Δημήτρης Βακάκης – Προγραμματιστής