16η Κλασικη Αναβαση Ομαλου

30 Οκτ 2020
Λεπτομέρειες σχετικά με το επεισόδιο

16η Κλασική Ανάβαση Ομαλού
31/10 & 1/11 – Εκκίνηση από την Πλατεία Δικαστηρίων

Μάριος Πετροδασκαλάκης – Αντιπρόεδρος Σ.Ι.Π.Α.Κ
Βαγγέλης Κακούρης – Πρόεδρος Σ.Ι.Π.Α.Κ
Παναγιιώτης Φωτεινόπουλος – Πρόεδρος ΦΙΛ.Π.Α