Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μ.Π.Ε. για αναβάθμιση των δεξαμενών καυσίμων Αγ. Ονουφρίου

13.46

Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων επί της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπει τη βελτίωση των εγκαταστάσεων καυσίμων στον Άγιο Ονούφριο ώστε να φιλοξενούν ευκολότερα πλοία με μήκος 140 μ. και έμφορτο βύθισμα 7 μ. Στη τελευταία  του συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε γνωστό πως επί του θέματος  έχει γνωμοδοτήσει θετικά και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Η ΜΠΕ για το έργο “Λιμενική Εγκατάσταση Ερμή Α.Ε.Μ.Ε. Αγ. Ονούφριος της Δ.Σ. Ακρωτηρίου” σημειώνει μεταξύ άλλων πως επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σχεδιάζει μικρής κλίμακας βελτιωτικό έργο το οποίο προβλέπει την πόντιση ενός νέου ναυδέτου που θα επιτρέπει την τροποποίηση της διάταξης του αγκυροβολίου από πρυμνοδέτηση σε πλαγιοδέτηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η “Ερμής” θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ευκολότερα πλοία με μήκος έως 140 μ. Στην παρέμβαση αντιδρά το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κουνουπιδιανών που γνωμοδότησε αρνητικά . Οι λόγοι αφορούν στο γεγονός πως η  υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή , συνεπώς η όποια αναβάθμιση  συνεπάγεται και αύξηση της επικινδυνότητας της δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι η παραλαβή πετρελαιοειδών μέσω της λιμενικής εγκατάστασης της ΕΡΜΗΣ εξυπηρετεί την κάλυψη ενεργειακών αναγκών στις Π.Ε. Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου σε βενζίνες, αεροπορικό καύσιμο, πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και ναυτιλίας». Η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου είναι ήδη πολύ επιβαρυμένη λόγω των οχλουσών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.