Έρευνα ΑΠΘ: Ο κορωνοϊός επιδείνωσε άγχος, θυμό και μοναξιά

16.06

Περισσότεροι από 200 ερευνητές από τουλάχιστον 40 χώρες ανά την υφήλιο, εκπονούν έρευνα για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των πολιτών από την πανδημία του κορωνοϊού. Ο ιός βάση της έρευνας της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε στις 26 Απριλίου και συνεχίζεται ακόμη δείχνει, πως επιδείνωσε το στρες, τον θυμό και τη μοναξιά.

Χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις ηλικιακές ομάδες, στους ενήλικες έως τα 65, στα ποσοστά επιδείνωσης του στρες, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε ποσοστό (72%) ανέφερε επιδείνωση του στρες σε ότι αφορά στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα πριν από  την πανδημία. Ποσοστό 21% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες, ενώ μόλις 7% έκανε λόγο για βελτίωση των επιπέδων του στρες. Για τους άνω των 65% το άγχος επιδεινώθηκε κατά 96%.

O Καθηγητής Βασίλειος – Παντελεήμων Μποζίκας, σημειώνει ότι το παρήγορο και ευχάριστο είναι ότι οι πολίτες δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και παρατηρείται γενικώς βελτίωση της κοινωνικά επωφελούς συμπεριφοράς. Δηλαδή, οι νεότεροι δείχνουν αλληλεγγύη σε ποσοστό 66% κυρίως προς τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πιέζονται και περισσότερο. Όσον αφορά τη μοναξιά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (70%) ανέφεραν επιδείνωση της μοναξιάς τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Για τους νεαροί ενήλικες οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης ήταν  η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (65%), η άσκηση ή το περπάτημα (65%), τα χόμπι (65%) και η χρήση του διαδικτύου (62%). Για τα άτομα μέσης ηλικίας  ήταν η άσκηση ή το περπάτημα (62%), η χρήση του διαδικτύου (60%) και η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (57%). Για τους ηλικιωμένους οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης ήταν η άσκηση ή το περπάτημα (58%) και η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (47%).