Αισιοδοξία εμπνέουν τα στοιχεία που αφορούν στις γεννήσεις στο Δήμο Χανίων για το 2021

15.44

Αύξηση των πολιτικών γάμων και των συμφώνων συμβίωσης καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία όπως καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων για το 2021. κατά την χρονιά που συμπληρώθηκε, αύξηση 11% σε σχέση με το 2020, σημείωσαν και οι γεννήσεις , ενώ οριακή αύξηση 2% καταγράφεται στους θανάτους.

Αισιοδοξία εμπνέουν τα στοιχεία που αφορούν στις γεννήσεις στο Δήμο Χανίων για το 2021 .Στα στοιχεία του Ληξιαρχείου του Δήμου Χανίων, κατά την χρονιά που συμπληρώθηκε, καταγράφηκαν συνολικά 1.849 γεννήσεις, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2020, οπότε και είχαν δηλωθεί 1667. Οριακή αύξηση (2%) καταγράφεται στους θανάτους, 833 το 2021, έναντι 819 το 2020.

Συντριπτική αυξητική μεταβολή σημειώνεται στους γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης που συνάφθηκαν εντός του περασμένου έτους. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 στον Δήμο Χανίων πραγματοποιήθηκαν 435 γάμοι, 23% περισσότεροι από το 2020 και υπεγράφησαν 231 σύμφωνα συμβίωσης, υπερδιπλασιασμένα (+52%) σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, εκδόθηκαν 164 διαζύγια, οριακά μειωμένα σε σχέση με το 2020, οπότε είχαν καταγραφεί 168.