Βίντεο:Πραγματικότητα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Δήμο Καντάνου Σελίνου

14.03

Σε λειτουργία τέθηκε  ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή Σπίνα του Δήμου Καντάνου Σελίνου Χανίων . Πρόκειται για να σημαντικό έργο που  συμβάλλει  αφενός στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους μεταφοράς απορριμμάτων προς το εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι  και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς πλέον ο απεκαταστημένος ΧΑΔΑ που λειτουργούσε στους Αγίους Θεοδώρους παύει να υπάρχει.