Βίντεο:Πρόγραμμα για παραγωγή ζωοτροφών από υπολείμματα τροφίμων

17.02

Επί τρία χρόνια συγκέντρωναν τροφικά υπολείμματα από ξενοδοχειακές μονάδες και μέσω χειροδιαλογής προχωρούσαν στην  ηλιακή ξήρανση, παστερίωση και τελικώς  παραγωγή πρώτης ύλης για ζωοτροφές για οικόσιτα ζώα. Όλα αυτά στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα που ολοκληρώνεται στα τέλη Νοεμβρίου με συντονιστή φορέα τον  ΕΣΔΑΚ, και τη συμμετοχή του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και το Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του Βερολίνου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, κατασκευάστηκε πιλοτική μονάδα προεπεξεργασίας και ηλιακής ξήρανσης των συλλεγόμενων τροφικών υπολειμμάτων χώρων φιλοξενίας και εστίασης, η οποία και λειτούργησε τις περιόδους Μαΐου – Οκτωβρίου 2018, 2019 και 2020. Τα υπολείμματα τοποθετούνταν σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γινόταν με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφάλιζαν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης.

Επιθυμία του ΕΣΔΑΚ είναι η συνέχιση υλοποίησης του έργου με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα πρώτα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος παρουσιάστηκαν στις ανοικτές δράσεις ενημέρωσης από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.Ο προϋπολογισμός του έργου  ανήλθε στο ποσό των 2.580.619,00 € και η επιδότηση από την ΕΕ στο ποσό του 1.459.227,00 €.