Βίντεο – Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που δικαιούνται οι κληρονόμοι τους

16.41

Ξεχωριστά ο καθένας θα πρέπει να υποβάλουν οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει, την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, ώστε να λάβουν τα αναδρομικά που αναλογούν για την περίοδο, από τον Ιούνιο 2015 – Μάιο 2016. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τη 17η Δεκεμβρίου μαζί με τα δικαιολογητικά ή ξεχωριστά από τα δικαιολογητικά, τα οποία όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν έως και τα τέλη Φεβρουαρίου.