Βίντεο – Έναρξη θερινών εκπτώσεων – Κυριακή 11 Ιουλίου ανοικτά χωρίς ενδιαφέρον

14.03

Προαιρετικά ανοικτά ήταν σήμερα πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων τα εμπορικά καταστήματα.
Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη για τις τοπικές παρά μόνο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Ούτε οι καταναλωτές πάντως μπήκαν στη διαδικασία για αγορές αφού προτίμησαν να πάνε παραλία.