Βίντεο – Αλλάζει το πρότυπο του ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από τέλη Ιανουαρίου

15.58

Νέα, πιο ασφαλή υλικά και καλύτερες τεχνικές εισάγει το νέο πρότυπο του ΕΛΟΤ.
Όπως επισημάνθηκε, σε εσπερίδα στο ΕΒΕ στα Χανιά, το νέο πρότυπο τίθεται σε ισχύ, από το τέλος Ιανουαρίου και προβλέπει τεχνικές που αποτρέπουν τις συνέπειες από την υπερβολική αύξηση τάσης στην παροχή.