Βίντεο – Αλλαγές που εναρμονίζουν τον εκλογικό νόμο των αυτοδιοικητικών με τις εθνικές εκλογές προωθεί η κυβέρνηση

17.34

Την εναρμόνιση του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών με τις εθνικές αντίστοιχα προωθεί με νόμο η κυβέρνηση.
Αυτή η απόφαση αποτελεί προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού και αποσκοπεί στο να γίνει πιο ευέλικτη η διεξαγωγή αποτελέσματος αλλά και περισσότερο αυτόνομη η τοπική αυτοδιοίκηση.