Βίντεο – Αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των διανομέων επιχειρείται από τις εταιρίες

14.23

Κλιμάκια ελεγκτών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διενεργούν ντατικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις του κλάδου διανομών για την τήρηση της νομοθεσίας.
Με τους ελέγχους αυτούς το Σ.ΕΠ.Ε. επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να διαπιστώσει εάν στον κλάδο των delivery και των courier, που λειτουργούν μέσω πλατφορμών, υπάρχουν ψευδεπίγραφες συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.