Βίντεο – Από τα τέσσερα έτη στο νηπιαγωγείο – Ηλεκτρονικά η εγγραφή – Πρόβλημα η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση

17.10

Υποχρεωτική είναι πλέον η φοίτηση των μικρών μαθητών στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα έτη.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, στα Χανιά εφαρμόζεται από πέρυσι, ενώ η διετής προσχολική αγωγή αποτελούσε πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών.
Επίσης φέτος η εγγραφή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση.