Βίντεο – ΔΕΔΙΣΑ – Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό βελτιώνει την απόδοσή της έως και κατά 97% στην ανακύκλωση και στη διαχείριση

17.22

Νέο συμπιεστή απορριμμάτων κόστους 300 χιλιάδων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) απέκτησε η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Παρελήφθη από την επιχείρηση για αν αντικαταστήσει τον παλαιό που λειτουργούσε εδώ και 20 χρόνια.
Σήμερα έγινε και η παρουσίαση του νέου ρομποτικού διαχωριστή αποβλήτων στο χώρο του εργοστάσιου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Καινοτομώ”.