Βίντεο – Δασικοί χάρτες – Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου οι ενστάσεις για τα πρόδηλα σφάλματα

13.34

Χιλιάδες υποθέσεις ενστάσεων εκκρεμούν στο Δασαρχείο Χανίων και αφορούν τόσο στην προηγούμενη όσο και στη νέα ανάρτηση του δασικού χάρτη, με τους νομικούς μάλιστα να βρίσκονται στα όριά τους, καθώς οι αρμόδιες επιτροπές είναι τρεις.
Στο μεταξύ για τη δήλωση πρόδηλων σφαλμάτων, καταληκτική ημερομηνία είναι η 8η Φεβρουαρίου.