Βίντεο – Δραματική έλλειψη σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Το προφίλ των επισκεπτών ώθησε απότομα τη ζήτηση

14.41

Τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν αυτήν την περίοδο, στη ζήτηση ενοικιαστικών αυτοκινήτων, επισημαίνουν οι επαγγελματίες του χώρου.
Όπως εξηγούν, κύριο αίτιο είναι η απότομη αλλαγή του προφίλ των επισκεπτών, που έρχονται μεμονωμένα πλέον.
Επίσης, κάποια γραφεία, εξαιτίας της αβεβαιότητας, αναγκάστηκαν στο παρελθόν να εκποιήσουν ένα μέρος του στόλου τους, το οποίο τώρα, δεν μπορούν να τον αντικαταστήσουν, εξαιτίας της έλλειψης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα.