Βίντεο – Δ. Πλατανιά – Ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση οδικής παιδείας από μικρή ηλικία

16.33

Ολοκληρώθηκε η διεθνής εβδομάδα οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας στα σχολεία του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.
Ο Δήμος συνδύασε την εβδομάδα αυτή με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «orizon», το οποίο υλοποιεί με το Πολυτεχνείο Κρήτης, για να οργανώσει πλούσιες βιωματικές δράσεις, ώστε να αποκτήσουν –όπως επισημάνθηκε- οι μικροί μαθητές οδική παιδεία από μικρή ηλικία.