Βίντεο – ΕΑΚ – Μηνιαία συνδρομή 5€ για λόγους ασφαλείας

18.24

Με την έκδοση της κάρτας αθλητή, η Διοίκηση του ΕΑΚ προχωρά στην επιβολή ελάχιστης μηνιαίας συνδρομής ύψους 5€.
Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος Τάκης Σβουράκης, η απόφαση πάρθηκε για την πρόσληψη υπαλλήλου ασφαλείας, ενώ από την επιβολή του αντιτίμου εξαιρούνται κατηγορίες όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, άνεργοι, φοιτητές, αλλά και υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών και σωμάτων ασφαλείας.