Βίντεο – ΕΑΣΗ: “Ανάσα” για δεκάδες αμπελουργούς το μέτρο της αναμπέλωσης

14.25

Η αναμπέλωση στην Κρήτη πρέπει να ξεκινήσει άμεσα καθώς δεν μπορεί να γίνει από την μία στιγμή στην άλλη, αλλά έχει πενταετή διάρκεια σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΗ, Μύρωνα Χιλετζάκη. Όπως τονίζει ο κύριος Χιλετζάκης πρόκειται για πρόγραμμα εκρίζωσης και επαναφύτευσης αμπελώνων που είναι «γερασμένοι».