Βίντεο – Εξαίρεση μέρους τουριστικών επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό νόμο

15.08

Απορία έχει προκαλέσει, στους επιχειρηματικούς φορείς στα Χανιά, η εξαίρεση μέρους τουριστικών επιχειρήσεων κυρίως, από τα ευεργετήματα του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου επισημαίνει ότι ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο, για την ανταγωνιστικότητα και θα έπρεπε να αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε οικονομική δραστηριότητα.