Βίντεο: Ζητούμενο τα μέτρα πρόληψης στον κλάδο της οικοδομής

15.29

Αντιμέτωποι με την απώλεια εισοδήματος και εργασίας είναι οι οικοδόμοι και στα Χανιά ως συνέπεια των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού . Εξίσου σοβαρό ζήτημα για τους εργαζόμενους στον κλάδο της οικοδομής είναι η τήρηση των μέτρων πρόληψης που σε πολλές περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται από τους εργοδότες όπως αναφέρουν τα συνδικάτα.