Βίντεο – ΙΝΕ – ΓΣΕΕ – Μετά την πανδημία η ανεργία

17.28

Τον κίνδυνο έκρηξης της ανεργίας μετά από την πανδημία, επισημαίνει η ΓΣΕΕ μετά από έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας.
Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, θα έπρεπε να δοθούν περαιτέρω κίνητρα στις επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η εργασία.