Βίντεο – Ισχυρή βελτίωση της χώρας στην έρευνα και ανάπτυξη

16.42

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία, υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της δαπάνης της χώρας σε σχέση με το ΑΕΠ.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον τη 16η θέση αφήνοντας πίσω χώρες όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, ενώ η Κρήτη με τα Ερευνητικά Κέντρα που διαθέτει συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό.