Βίντεο – Καίνε οι τιμές των υγρών καυσίμων – Στα $100 περιμένουν το βαρέλι διεθνώς

15.01

Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων στη λιανική, τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης στο λίτρο κυμαίνεται πλέον στα Χανιά στο €1.82, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αγγίζει πλέον το
€1.24, δηλαδή €1240 ο τόνος.
Μάλιστα οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο, καθώς το βαρέλι το πετρέλαιο θα ξεπεράσει ακόμα και τα $100 διεθνώς.