Βίντεο – Μειώθηκε το κόστος των αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη

16.51

Λιγότερο κοστίζει πλέον η υποβολή αντίρρησης κατά της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, ενώ ειδικά σε ότι αφορά στα πολύ μικρά τμήματα στα όρια, το κόστος για τη διόρθωσή τους φτάνει μόλις τα 5€, με τη μέγιστη τιμή να αγγίζει τα 1650€ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων.
Η προθεσμία υποβολής τελειώνει στις 29 Νοεμβρίου για τους Νομούς της Ανατολικής Κρήτης και στις 10 Δεκεμβρίου για τους Νομούς Ρεθύμνης και Χανίων.