Βίντεο – Με ΕΝΦΙΑ θα επιβαρυνθεί το Πολυτεχνείο μετά την αξιοποίηση του λόφου Καστέλι σύμφωνα με μελέτη

15.50

Κανονικά θα επιβαρυνθεί το Πολυτεχνείο Κρήτης σε περίπτωση, κατά την οποία θα προχωρήσει στην αξιοποίηση του λόφου Καστέλι, σύμφωνα με φοροτεχνική μελέτη.
Ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα θα είναι της τάξης του 40% από το μίσθωμα που θα εισπράξει από την εταιρία, ενώ όπως τονίστηκε, ίσως χρειαστεί τελικά μια πιο προσεκτική μελέτη του ισοζυγίου κόστους – οφέλους.