Βίντεο – Ν. Καλογερής – Επαρχιακός ο δρόμος στο Γουβερνέτο – Πρέπει να ανοίξει τουλάχιστον μέχρι να φέρουν στις τεχνικές υπηρεσίες τα στοιχεία οι μοναχοί

14.00

Ξεκάθαρα επαρχιακό χαρακτηρίζουν το δρόμο στο Γουβερνέτο, στα Χανιά, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, μετά από τη διερεύνηση όλων των εγγράφων που αφορούσαν σε ληφθείσες εργολαβίες, στο παρελθόν.
Έτσι λοιπόν ο δρόμος θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτός, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες ζήτησαν από τους μοναχούς να προσκομίσουν ότι έγγραφα διαθέτουν, για την τεκμηρίωση των όσων αναφέρουν.