Βίντεο – Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων δρομολογεί ο Δήμος Χανίων

15.30

Στην ξεχωριστή αποκομιδή βιοαποβλήτων θα είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν από το 2022 όλοι οι δήμοι της χώρας. Ο δήμος Χανίων έχει λάβει ήδη έγκριση για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.