Βίντεο – Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης – Νέα αποταμιευτικά προϊόντα και από την ΕΕ

15.48

Όλο και περισσότερο τα κράτη αλλά και η ΕΕ ωθούν τους πολίτες τους στο να αποταμιεύουν.
Για μια 12ετία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η έννοια της αποταμίευσης ήταν ξεχασμένη.
Σήμερα – στο μεταξύ – εκτός από τον κλασσικό κουμπαρά, υπάρχουν και αποταμιευτικά προγράμματα που προσφέρουν Ταμεία, Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρίες στους εργαζόμενους και όχι μόνο, για ένα καλύτερο αύριο…