Βίντεο – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία – Δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στην κινητικότητα και στην κοινωνία

15.50

Δικαίωμα στην κινητικότητα αλλά και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή έχουν και τα άτομα με αναπηρία, όπως τονίστηκε.
Και τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ τώρα ειδικά που τα μάτια σε όλο τον πλανήτη είναι στραμμένα στην covid-19, τα δικαιώματα τους μένουν πίσω.
Η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, για να κατανοήσει η κοινωνία ότι έχουν δικαιώματα και ιδιαίτερες ικανότητες πίσω από την αναπηρία τους.