Βίντεο – Πολυπαραγοντική η επικινδυνότητα των κτηρίων σε ενδεχόμενο σεισμό – Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες

15.39

Πολλαπλοί είναι οι παράγοντες που συνθέτουν το βαθμό επικινδυνότητας ενός κτηρίου στο ενδεχόμενο ενός σεισμού.
Η τρωτότητα εξαρτάται από την ποιότητα της κατασκευής, από την ηλικία του κτηρίου, καθώς και από τη σύσταση του εδάφους, πάνω στο οποίο χτίστηκε ή θα χτιστεί.
Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, μετά από ένα σεισμό θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα κτήρια, ακόμα κι αν δείχνουν ανεπηρέαστα με την πρώτη ματιά.