Βίντεο – Ρομποτική – Επιστήμη του μέλλοντος και της… καθημερινότητας

17.11

                            Η ρομποτική είναι μια νέα επιστήμη, η οποία είναι απαραίτητη σε όλους ακόμα και για την επίλυση απλών ζητημάτων της καθημερινότητας.
                             Με δεδομένο όμως ότι απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες, στο αντίστοιχο συνέδριο που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, θα αναδειχθεί το πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις στους μαθητές τους.