Βίντεο – Σε δύο εβδομάδες αναρτώνται οι δασικοί χάρτες αρχίζοντας από τους ανατολικούς Νομούς

18.24

Στις 29 Ιανουαρίου θα μπορεί να δει κάθε ενδιαφερόμενος τους δασικούς χάρτες στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου για τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Αντίστοιχα στις 12 Φεβρουαρίου αναρτώνται για τους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.
Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση των διορθώσεων μετά από τις ανάλογες ενστάσεις.