Βίντεο – Στα “Απάτητα βουνά” τα Λευκά Όρη

15.04

Στη θωράκιση της προστασίας της φύσης στοχεύει η περιβαλλοντική μεταρρύθμιση με τίτλο «Απάτητα Βουνά».
Αφορά σε ορεινές περιοχές, στις οποίες δεν έχουν πάει ούτε δρόμοι, ενώ τα μέγιστα έχουν να ωφεληθούν, από αυτήν την απόφαση τα Λευκά Όρη, τα οποία μάλιστα αποτελούν την περιοχή με τη μεγαλύτερη έκταση πανελλαδικά, ενταγμένη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.