Βίντεο: Στη σύμπραξη EURECA-PRO το Πολυτεχνείο Κρήτης

15.32

Επτά πανεπιστήμια εταίροι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα διεπιστημονικής εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής . Μεταξύ αυτών είναι και το Πολυτεχνείο Κρήτης στο οποίο έως 8 Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της σύμπραξης EURECA-PRO πραγματοποιούνται κοινές δράσεις  με άλλα δύο πανεπιστήμια σε Αυστρία και Πολωνία.