Βίντεο – Την εισήγηση της ομάδας εργασίας και του ΤΕΕ/ΤΔΚ ενέκρινε το ΔΣ για τις χρήσεις γης στην Παλιά Πόλη και στο Λόφο Καστέλι – Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι

14.00

Αμιγή κατοικία και κοινωφελείς λειτουργίες αφορά η εισήγηση της ομάδας εργασίας και του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για το λόφο Καστέλι, ενσωματώνοντας το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
Αυτή την εισήγηση ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και αφορούσε τις χρήσεις γης στην Παλιά Πόλη, ενώ η απόφαση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Με την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά τάσσεται κατά της ξενοδοχοποίησης.