Βίντεο: Ψηφιακός εξοπλισμός 2,5 εκ. ευρώ σε 576 σχολεία

17.04

Ψηφιακός εξοπλισμός 2,5εκ.€ από την περιφέρεια Κρήτης θα παραδοθεί στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων σε 576 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού. Σκοπός της περιφέρειας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των σχολικών τεχνολογικών υποδομών , ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εκπαιδευτική διαδικασία και ενδυναμώνοντας τη μάθηση .