Βίντεο: Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί σε εργαζόμενους

16.32

Μπορεί η 21η Δεκεμβρίου να είναι κοινή ημερομηνία πληρωμής του δώρου Χριστουγέννων για όλους ωστόσο φέτος διαμορφώνεται σε διαφορετικές «ταχύτητες» για τους 2 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Κρίσιμη παράμετρος για τον φετινό υπολογισμό του είναι αν η σύμβαση τέθηκε ή όχι σε αναστολή το 8μηνο Μάιος – Δεκέμβριος 2020. Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή  θα λάβουν αισθητά μικρότερο δώρο , καθώς ο λεγόμενος «13ος μισθός» θα υπολογιστεί με βάση τον ονομαστικό μισθό τους και την αποζημίωση των 534 ευρώ.

Ευνοημένοι θα πρέπει να θεωρούνται και  οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης που λαμβάνουν μισθό μικρότερο των 534 ευρώ το μήνα.

Ο εργαζόμενος που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ το χρονικό διάστημα από τον Μάιο μέχρι και τις 24/12, δικαιούνται και δώρο Χριστουγέννων από τον ΕΦΚΑ, εφόσον υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα από τις 18 Δεκεμβρίου κι έπειτα.

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων -που ισούται με έναν μισθό- θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι που δεν τέθηκαν καθόλου φέτος σε αναστολή από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο. Η 21η Δεκεμβρίου να είναι κοινή ημερομηνία πληρωμής του δώρου Χριστουγέννων για όλους.