Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ: Προς υποβάθμιση οι επαγγελματικές σχολές – “Τις δίνουν στους ιδιώτες”

20.15

Οι Επαγγελματικές σχολές από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά δε θα είναι όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα καταγγέλλει ο Σύλλογος Ωρομίσθιων – Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Ηρακλείου. Εδώ και μέρες είναι σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την υποβάθμιση των σχολών. Σήμερα όσοι φοιτούν τα δύο χρόνια των σχολών αυτών έχουν πτυχίο επιπέδου 4 αναγνωρισμένου στην Ευρώπη και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με το νομοσχέδιο αυτό όπως το πτυχίο υποβαθμίζεται στο επίπεδο 3 και όποιος θέλει επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΕΕΠ.

Ο σύλλογος καταγγέλλει και την είσοδο των ιδιωτών στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση, αφού πριν αν κάποιος ήθελε ιδιωτική κατάρτιση επέλεγε τα ΙΕΚ μετά το λύκειο ενώ τώρα επαγγελματικές μεταγυμνασιακές σχολές θα μπορούν να λειτουργήσουν και οι ιδιώτες.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει να μην υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες στον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και ενδεχομένως να δούμε βασικές ειδικότητες των μέχρι σήμερα ΕΠΑΛ να αφαιρούνται και να υπάρχουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο γονέας θα πρέπει να πληρώσει. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε ειδικότητες για σερβιτόρους, μπάρμαν, καθαριστές/ες, πωλητές κ.λ.π. προκειμένου να συνδέεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση με τις πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς.

Ο κ. Τερζάκης παράλληλα σημειώνει ότι στο νέο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται αμοιβή της μαθητείας και ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγάλα ξενοδοχεία να έχουν βοηθούς για πρακτική εξάσκηση από αυτές τις σχολές απλήρωτους και με αυτόν τον τρόπο να βγάζουν τη σεζόν.

Την Πέμπτη 3 του μήνα, ολοκληρώνεται η δεκαήμερη διαβούλευση για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και αμέσως μετά το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί.