Η Περιφέρεια Κρήτης μετέχει στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός

13.14

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας που οργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο για τη “Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός” του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού με θέμα: “Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης” που επαναλαμβάνεται σε τρείς ημερομηνίες προκειμένου να συμμετέχουν τα 300 στελέχη αρχών, φορέων και επιχειρήσεων του πολιτισμού από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης εργασίας τονίστηκε πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η διακρατική συνεργασία στον πολιτισμό φαίνεται δύσκολη. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο πολιτισμός είναι ένα πεδίο με κοινούς κώδικες και σύμβολα κι αυτό είναι το στοιχείο που ενθαρρύνει την κάθε προσπάθεια. Άλλωστε, στο κομμάτι του πολιτισμού η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την πολιτιστική παραγωγή σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διακρατικών συνεργασιών και με τον τρόπο αυτό ισχυροποιεί την εξωστρέφεια και αναδεικνύει την μοναδική της ταυτότητα.

Να σημειωθεί πως ανάμεσα στην Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός δεν υπάρχει απόσταση. Οι πολίτες συζητούν και προτείνουν για το κοινό τους μέλλον ενώ μέσα στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος όσοι ασχολούνται στον τομέα του πολιτισμού που αφορά κάθε άνθρωπο, έχουν την ευκαιρία να εντάξουν σημαντικές δράσεις.

Στη συνάντηση ανέπτυξαν τα θέματα της ατζέντας η Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Άννα Ευσταθίου η Δρ. Μαρία Αγγελοπούλου εκ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, η Ειρήνη Κομνηνού Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ και επικεφαλής του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη με τους συνεργάτες της ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και καλλιτέχνες, σχήματα και επιχειρήσεις πολιτισμού από όλη την Ελλάδα. Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε η Σύμβουλος Π.Κ.  Ελένη Μαραγκάκη.

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη από την προηγούμενη άνοιξη – στις επίσης πρωτοφανείς συνθήκες πανδημίας – και παρέχει ποικίλες δυνατότητες στους πολίτες, στους φορείς και στις αρχές να συμμετέχουν σε ατομικό επίπεδο σε συλλογικό, σε θεσμικό.

 

Ιστοσελίδα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης:

https://futureu.europa.eu/?locale=el

 

Ιστοσελίδα για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός

http://creative-europe.culture.gr