Η Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAS του πλαισίου Erasmus +

14.47

Το ρόλο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων τόνισε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης επί Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στο τελικό συνέδριο αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 «DIMAS – Digital Marketing in Upper Secondary Education».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επισήμανε την ανάγκη να αναβαθμίσουν οι νέοι τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους προκειμένου να προσαρμοστούν σε ένα νέο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον που προωθεί την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν κέντρα καινοτομίας και εκμάθησης νέων μεθοδολογιών και εργαλείων που θα δώσουν στους νέους τα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και την καινοτομία μέσω της αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία έχει ένα πυλώνα αποκλειστικά αφιερωμένο στις ψηφιακές τεχνολογίες όπως: τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διαχείριση υποδομών – δικτύων, εικονική πραγματικότητα κ.ά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη στελέχη από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, οι εταίροι του προγράμματος, εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες κ.ά.