Η INTERAMERICAN συνεισφέρει στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

12.43

Η εταιρεία χορηγός της μελέτης για τον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία»

Το πολυδιάστατο έργο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, όπως ήδη έχει παρουσιαστεί δημοσίως, θα βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, του οποίου η διακυβέρνηση εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπορεύεται από την Ειδική Επιτροπή με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο. Υπό την Επιτροπή, εργάζεται συντονιστικά για την υλοποίηση του σχεδίου Εκτελεστική Επιτροπή με τη σύμπραξη Υπουργείων, της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και λοιπών φορέων, αξιοποιώντας εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης.

Μοχλό για την ανασυγκρότηση, προκειμένου να δρομολογηθούν τα επιμέρους έργα σε δέκα θεματικούς τομείς (υποδομές, δίκτυα της κοινωνίας, περιβαλλοντική αναγέννηση, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και παιδεία, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, διακυβέρνηση), θα αποτελέσει η εκπόνηση αντιστοίχων μελετών. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των απαιτουμένων μελετών μέσω χορηγιών και χωρίς κόστος για τον δημόσιο τομέα, η INTERAMERICAN συμμετέχει ως χορηγός της μελέτης για τον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία».

Ο Πολιτισμός ως «όχημα» προόδου και αναγέννησης

Η Βόρεια Εύβοια είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, διαθέτοντας μια ενεργό τοπική παράδοση και μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της περιοχής μπορεί να λειτουργήσει ως η ανεξάντλητη «δεξαμενή πόρων και ιδεών» για την οικονομική αναζωογόνησή της, τη διέγερση των τοπικών δυνάμεων, τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής και την παραγωγή, τελικά, πολιτισμικού κεφαλαίου ακόμη και σε ένα περιβάλλον κρίσης.

Φιλοδοξία είναι, μέσα από την ορθή διαχείριση του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος της Βόρειας Εύβοιας, να μετατραπεί ο Πολιτισμός σε «όχημα» προόδου και αναγέννησης και να έλθουν τα μνημεία «στο κέντρο της ζωής των πολιτών και της οικονομίας», για την αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ως αναγκαία η σύνδεση του προγράμματος και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τις δυνατότητες του τόπου τους και την ενεργοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, από την παρουσίαση, πρόσφατα στην Εύβοια, του σχεδίου για τον Πολιτισμό και την Παιδεία, ως στρατηγικοί στόχοι προτάσσονται:

  • η διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
  • η διασύνδεση του Πολιτισμού με την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα
  • η αξιοποίηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας
  • η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός πολιτιστικών θεσμών
  • η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου.

Η συνδρομή της INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την υποστήριξη της μελέτης «Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού – Masterplan» κατόπιν συμφωνίας με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Η μελέτη εκπονείται από την εταιρεία συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών ΕΤΑΜ, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εν λόγω θεματικό πεδίο και συνεργάζεται κατά την εκπόνηση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, στο οποίο και θα δωρηθεί η μελέτη. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι διάρκειας δέκα μηνών και η μελέτη προβλέπεται να παραδοθεί τέλος Αυγούστου του 2022.

Αναφερόμενος στον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία» του Σχεδίου Ανασυγκρότησης, όπου ήδη έχουν παρουσιαστεί έργα – φωτοδότες, αλλά και στη χορηγική συνεισφορά της INTERAMERICAN, ο Σταύρος Μπένος επισημαίνει: «Η συμβολή της INTERAMERICAN είναι καταλυτική για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, διότι η μελέτη που εκπονείται από την ΕΤΑΜ Α.Ε. με τη χρηματοδότησή της θα αποτελέσει τον οδηγό για την υλοποίηση του κοινού μας οραματικού στόχου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πρότυπης αναπτυξιακής πολιτιστικής πολιτικής στη Βόρεια Εύβοια».

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, δηλώνει σχετικά: «Η Εύβοια αποτελεί μια μοναδική περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής και η επούλωση των πληγών για να συνεχιστεί δημιουργικά η ζωή των κατοίκων της απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων. Η δυνατότητα να συμβάλουμε κατ’ ελάχιστον έστω σε ένα τόσο σημαντικό έργο, δίνει στην εταιρική κοινωνία μας μεγάλη χαρά, καθώς ο σκοπός είναι βαθειά κοινωνικός με πολλές διαστάσεις, όπως αναδεικνύεται από τους θεματικούς πυλώνες του σχεδίου. Πιστεύουμε πολύ στην προστιθέμενη αξία των συνεργασιών, που αποτελούν στοιχείο της στρατηγικής της INTERAMERICAN σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα».

«Ο Πολιτισμός, ως μέσον ενσωμάτωσης των πολιτών στα κοινά, γεφυρώνει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αποτελεί συνδετικό ιστό για όλες τις θεματικές της ανασυγκρότησης του τόπου, πάνω στις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης: Κοινωνία, Περιβάλλον, Διακυβέρνηση και Οικονομία. Για τον οργανισμό μας, ο Πολιτισμός είναι συστατικό του πυρήνα της αποστολής του και στοιχείο που μας ενώνει ουσιαστικά με το ΔΙΑΖΩΜΑ εδώ και οκτώ χρόνια. Συνεπώς, συνεργούμε σε κάτι δοκιμασμένο στην πράξη, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναβρεί η ζωή στη Βόρεια Εύβοια τον βηματισμό μιας σφύζουσας από δημιουργία καθημερινότητας, στη βάση του Πολιτισμού και της Παιδείας» υπογραμμίζει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, που συμμετέχει εκ μέρους της εταιρείας και στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης.

Ο Σταύρος Μπένος, επικεφαλής της Επιτροπής για το ολιστικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με τους Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (δεξιά) και Γιάννη Ρούντο, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.


Ο Νίκος Δρακωνάκης, της εταιρείας ΕΤΑΜ που εκπονεί τη μελέτη για τον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία», με τον αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής συντονισμού του συνολικού έργου, Γιάννη Ζηρίνη, κατά την πρόσφατη παρουσίαση στη Βόρεια Εύβοια.


Ο Χάρτης των βασικών παρεμβάσεων.

Οι θεματικοί πυλώνες του Σχεδίου.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: